Điều Khoản – Qui Định

  1. Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu. Mọi bình luận bằng tiếng Việt không có dấu (nếu không có lý do chính đáng) sẽ bị xóa bỏ.
  2. Không chèn link không liên quan vào trong nội dung bình luận của bài viết.
  3. Các bạn không đề cập đến những vấn đề nhạy cảm như chính trị, 18+, văng tục chửi bậy và bình luận không phù hợp với thuần phong mỹ tục (tất cả các hành động trên nếu vi phạm sẽ bị cấm vĩnh viễn mà không cần thông báo trước).
  4. Khi copy nội dung bài viết từ AmagaVN các bạn nên để lại đường link bài viết, ghi nguồn để thể hiện sự tôn trọng đến người viết bài.

    AmagaVN mong nhận được sự ủng hộ của các bạn !